Οι μνήμες από το tantrum tapering του 2013, σε συνδυασμό με τα «πέτρινα» χρόνια του στασιμοπληθωρισμού στην Ιαπωνία, οδήγησαν και τη Wall Street να κλείσει με σημαντικές απώλειες Πηγή: in.gr