Άλμα 8,3% σημείωσε η ανάπτυξη για το σύνολο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Έτσι, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία1, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 7,7%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7,4% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2020.

Δείτε εδώ τα στοιχεία

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως
εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2021.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2021.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,5%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 6,0%.

Ετήσιες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2020.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 24,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2020.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 24,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 63,2%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 33,2% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 29,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 43,4%.

Παρά τα καμπανάκια που χτυπούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές.

Οι αναλυτές συνεχίζουν να ανακοινώνουν εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ΑΕΠ είναι ισχυρό και εφέτος.

Η ελβετική UBS αυξάνει τις προβλέψεις για το ΑΕΠ του 2021 και του 2022: οι εκτιμήσεις για 8,5% και 5,5% είναι πάνω από τις εκτιμήσεις επίσημων φορέων. Τονίζει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είχε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη με το ΑΕΠ να υπερβαίνει το επίπεδο πριν από την πανδημία (τέταρτο τρίμηνο του 2019) από το τρίτο τρίμηνο του 2021. Γιατί; Όπως εξηγεί, το 2022 θα επωφεληθεί από τις εισροές κεφαλαίων της Ευρώπης, τον τουρισμό και τη κατανάλωση. Η αναθεωρημένη πρόβλεψη είναι με βάση το επιχειρηματικό κλίμα που αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2000 και επίσης η ανάπτυξη αναμένεται να ωθηθεί από τις επενδύσεις και σε μικρότερο βαθμό από την αύξηση της κατανάλωσης και του τουρισμού.

Πηγή: in.gr