Με θέμα «Σύγχρονες μορφές δακοπροστασίας των ελαιώνων» θα πραγματοποιηθεί το διήμερο διεθνές συνέδριο, που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Μαρτίου 2023 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διοργανώνει η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε).

Ο δάκος αποτελεί τον κυριότερο εντομολογικό εχθρό των ελληνικών ελαιώνων και η δράση του προκαλεί απώλειες χιλιάδων τόνων ελαιόκαρπου όπως επίσης και αντίστοιχη ποιοτική υποβάθμιση όχι μόνο των ελαιολάδων αλλά και των επιτραπέζιων ελιών, οι οποίες είναι ακόμη πιο ευάλωτες.

Σκοπός του συνεδρίου είναι ο δημόσιος ανοιχτός διάλογος μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας , γεωπόνων με πλούσια εμπειρία από τις ελαιοκομικές περιφέρειες, των κατά τόπους ΔΑΟΚ που έχουν και ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για το πρόγραμμα της δακοκτονίας, του ΥπΑΑΤ και ξένων εμπειρογνωμόνων από τις Μεσογειακές χώρες. Η διατύπωση τελικών συμπερασμάτων και προτάσεων θα αποτελέσει το μέτρο επιτυχίας του συνεδρίου.

Οι θεματικές ενότητες

Την 1η ημέρα στις 6 Μαρτίου 2023 έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω ενότητες:

  • Ενότητα 1η: Η σημασία της σωστής δακοπροστασίας για την ελληνική ελαιοκομία
  • Ενότητα 2η: Σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης και καταπολέμησης του δάκου
  • Ενότητα 3η: Η ορθή χρήση των εντομοκτόνων και τα προβλήματα ανθεκτικότητας του δάκου
  • Ενότητα 4η: Η βιολογική καταπολέμηση και οι καλλιεργητικές πρακτικές στη διαχείριση του δάκου

Την 2η ημέρα, 7 Μαρτίου 2023 οι εξής:

  • Ενότητα 5η: Συνέργεια δάκου και ασθενειών της ελιάς – Επίδραση της κλιματικής αλλαγής
  • Ενότητα 6η: Η εμπειρία ξένων χωρών στην καταπολέμηση του δάκου
  • Ενότητα 7η: Η εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών σε επίπεδο Περιφέρειας στην πράξη – Προβλήματα και προτάσεις βελτίωσης
  • Ενότητα 8η: Στρογγυλή τράπεζα Συμπεράσματα-Προτάσεις

Πηγή: in.gr