Την αποφυγή της πρακτικής του ακρωτηριασμού, του περιορισμού των ζωοτροφών και της χρήσης κλουβιών συνιστούν οι επιστήμονες της EFSA προκειμένου να βελτιωθεί η ευζωία των εκτρεφόμενων κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και των ωοπαραγωγών ορνίθων.

Μάλιστα, σε δύο επιστημονικές γνωμοδοτήσεις περιλαμβάνουν συμβουλές για το διάστημα, την πυκνότητα των ζώων, τον φωτισμό, τη σκόνη, τον θόρυβο και κατασκευές όπως οι υπερυψωμένες πλατφόρμες.

Οι ειδικοί αξιολόγησαν τα συστήματα εκτροφής, που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και όρνιθες ωοπαραγωγής και εντόπισαν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πτηνά καθώς και τις σχετικές συνέπειες για την καλή διαβίωση τους.

Η αξιολόγηση

Περιέγραψαν τρόπους αξιολόγησης της ευζωίας των πτηνών με βάση τις αντιδράσεις των ζώων και πρότειναν τρόπους για την πρόληψη ή τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών για την καλή διαβίωση που εντόπισαν.

Οι δύο αξιολογήσεις καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής από την αναπαραγωγή και την εκτροφή νεαρών πτηνών έως την εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και ωοπαραγωγών ορνίθων.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αυτές τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Παρέχουν μια επιστημονική βάση για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης αναθεώρησης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων.

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Πηγή: in.gr