Κοντά στην επίτευξη του φετινού στόχου της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) των 850 εκατ. ευρώ βρίσκεται η ΔΕΗ, παρά το γεγονός των μεγάλων επιβαρύνσεων που επωμίστηκε από την ενεργειακή κρίση.

Η στρατηγική της διοίκησης του Γιώργου Στάσση να αντισταθμίσει τον κίνδυνο στην ευρωπαϊκή αλλά και την εγχώρια αγορά τον κίνδυνο (hedging των τιμών) όπως επίσης και να προσαρμόσει το ενεργειακό της μίγμα στην ηλεκτροπαραγωγή με αμυντικά χαρακτηριστικά, επέτρεψαν στη δημόσια εταιρία να μην παρεκκλίνει της δέσμευσης για επανάληψη στο τέλος του 2021 των περσινών EBITDA.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης για το εννιάμηνο του έτους, οι ενεργειακές δαπάνες εκτινάχθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα καθώς άγγιξαν τα περίπου 500 εκ. ευρώ.

Υπερδιπλάσιες τιμές ενέργειας

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εννιάμηνο του έτους οι συνολικές δαπάνες για αγορές υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και ενέργειας ανήλθαν στα 2,1 από 1,6 δις. ευρώ πέρυσι.

Αναλυτικά  η δαπάνη για:

–  Υγρά καύσιμα το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 14,7% στα 410,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 8,9%) και του diesel (κατά 8,4%) αλλά και της αυξημένης παραγωγής από υγρά καύσιμα. Ειδικότερα το τρίτο φετινό τρίμηνο  η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά 39,4%, ως αποτέλεσμα της ακόμα μεγαλύτερης αύξησης των αντίστοιχων τιμών αλλά και της σχετικής παραγωγής.

–  Φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 119,8% σε 452,7 εκατ. έναντι 206 εκατ.  ευρώ πρωτίστως λόγω της ανόδου της τιμής του φυσικού αερίου κατά 56,1% και δευτερευόντως λόγω της  αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 38,2%. Κατά το φετινό τρίτο τρίμηνο η δαπάνη για φυσικό αέριο υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας τα 234,4 εκατ από 93,7 εκατ. Ευρώ  το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, για τους ίδιους λόγους.

–  Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, μειώθηκε κατά 113,6 εκατ. ευρώ (-13,4%) λόγω του μικρότερου όγκου των αγορών ενέργειας παρά την αύξηση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από 42,5 ευρώ/MWh το εννεάμηνο του 2020 σε 81,3 ευρώ/MWh το φετινό εννεάμηνο. Ειδικότερα όμως το τρίτο τρίμηνο η δαπάνη για αγορές ενέργειας σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 77,3 εκατ. Ευρώ (29,9%), καθώς η ΤΕΑ αυξήθηκε  από 44,6 ευρώ/MWh το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε 119,3 ευρώ/MWh το φετινό τρίμηνο.

–  Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε 539,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 από 263,1 εκατ. ευρώ το περσινο εννεάμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης  της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από 24,3 ευρώ/τόνο σε 44,3 ευρώ/τόνο και σε λιγότερο βαθμό λόγω  της αύξησης των ποσοτήτων CO2 κατά 12,1% σε 12,2 εκατ. τόνους. Ειδικά το τρίτο τρίμηνο 2021 η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε κατά 163,9% σε 242,5 εκατ. από 91,9 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020.

Η ρήτρα ΟΤΣ

Πάντως, στα αποτελέσματα του εννεάμηνου της ΔΕΗ δεν έχουν καταγραφεί τα έσοδα από την αύξηση των τιμών της κιλοβατώρας με την ενεργοποίηση της ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος.

Η δημόσια εταιρεία περνά αυτές τις επιβαρύνσεις της κατανάλωσης προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Έσοδα τα οποία θα φανούν στα οικονομικά αποτελέσματα της και αναμένεται να την οδηγήσουν στον στόχο των επαναλαμβανόμενων EBITDA για 850 εκ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ

Πηγή: in.gr