Αέριο που θα παράγεται από υπολείμματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα θα διανέμεται στους καταναλωτές μέσω των δικτύων φυσικού αερίου της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η αίτηση αφορά την προσωρινή αδειοδότηση της ΔΕΔΑ, μέχρι να θεσμοθετηθεί το συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά βιομεθανίου ως ανανεώσιμου αερίου καυσίμου στην Ελλάδα.

Το βιομεθάνιο θα παράγεται από οργανικά απορρίμματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα αλλά και από το οργανικό κλάσμα των στερεών αστικών αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα θα μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα από τη χρήση φυσικού αερίου, το οποίο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο.

Όπως αναφέρει η ΔΕΔΑ, τα πρώτα πιλοτικά έργα διανομής βιομεθανίου προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στους νομούς Σερρών και Ημαθίας εντός του 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔΑ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με δύο υφιστάμενες μονάδες παραγωγής βιοαερίου για την αναβάθμισή τους σε μονάδες παραγωγής βιομεθανίου το οποίο, στη συνέχεια, θα διοχετεύεται στα γειτνιάζοντα δίκτυα της ΔΕΔΑ χαμηλής και μέσης πίεσης και θα διανέμεται ως μείγμα με το φυσικό αέριο προς οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.

Η ΔΕΔΑ είχε εκπονήσει μελέτες προκειμένου να χαρτογραφήσει το δυναμικό των διαθέσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομεθανίου σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Επίσης έχει ετοιμάσει προτάσεις, τις οποίες θα καταθέσει στους αρμόδιους φορείς εντός των επόμενων ημερών, για τις απαραίτητες νομοθετικές και ρυθμιστικές προσθήκες στο υφιστάμενο πλαίσιο διανομής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: in.gr