Τον κρίσιμο ρόλο της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση της αγρότισσας στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές αναγνωρίζει οι Copa – Cogeca, συμμετέχοντας στους εορτασμούς για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η ψηφιοποίηση, όπως επισημαίνουν οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της πρόσβασης σε πληροφορίες, αγορές, χρηματοδότηση και υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να διευκολύνει την επικοινωνία και τη δικτύωση, προωθώντας έτσι την ανταλλαγή γνώσεων και ενισχύοντας τη συνεργασία.

«Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζουμε τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο και αναλογιζόμαστε επίσης το έργο που πρέπει να γίνει για την επίτευξη της ισότητας των φύλων», δήλωσε η Lotta Folkesson, πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών Copa-Cogeca, τονίζοντας ότι η ψηφιοποίηση είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την ενδυνάμωση των γυναικών στη γεωργία, προκειμένου να τις βοηθήσει να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους, να βελτιώσουν τα μέσα διαβίωσής τους και να τους επιτρέψουν να συμμετέχουν πληρέστερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κοινοτήτων τους. «Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μερικά σπουδαία παραδείγματα γυναικών που πρωτοστάτησαν στην εφαρμογή ψηφιακών και καινοτόμων τεχνικών στο αγρόκτημά τους και είμαι σίγουρη ότι φέτος δεν θα είναι διαφορετικά», τόνισε.

Χρηματοδοτούμενα έργα

Εκτός από την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της αγρότισσας και την προβολή του έργου που επιτελούν σε όλες τις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, οι Copa – Cogeca συμμετέχει ενεργά σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες, δεξιότητες και ευκαιρίες.

Το GAEA (Granting Access to Employment and Entrepreneurship in Agriculture for Women) είναι ένα έργο που επικεντρώνεται στη βελτίωση της οικονομικής θέσης των γυναικών στη γεωργία, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Στόχος του έργου είναι να παρέχει στις γυναίκες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους και να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για τις ίδιες και για άλλους.

Το Grass Ceiling είναι ένα άλλο έργο που αποσκοπεί στην υποστήριξη της καινοτομίας υπό την ηγεσία των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, αναλύοντας την τρέχουσα θέση των γυναικών σε σχέση με τις τάσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, κατανοώντας τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις για την καινοτομία υπό την ηγεσία των γυναικών.

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις Copa – Cogeca επιβεβαιώνειυν τη δέσμευσή τους για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στη γεωργία, τη δασοκομία και την αγροτική ανάπτυξη.

Ζητούν αυξημένες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, εκπαίδευση και κατάρτιση για τις γυναίκες της υπαίθρου και τις αγρότισσες, ενώ αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συνεταιρισμοί στην υποστήριξη της ισότητας των φύλων.

Πηγή: in.gr