Οι αυτόχθονες πληθυσμοί κατέχουν μόνο το ήμισυ των δασών και της γης όπου ζουν, μια κατάσταση που αποδυναμώνει περαιτέρω την τύχη αυτών των εδαφών που θεωρούνται απαραίτητα για την ισορροπία του παγκόσμιου κλίματος, υπογραμμίζει έκθεση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο περιθώριο της COP26, της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα.

«Οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες καταλαμβάνουν τουλάχιστον 9.580 εκατομμύρια στρέμματα γης» στις 24 χώρες που μελετήθηκαν, στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Kεντρική Αφρική και την υποτροπική Ασία, σημειώνει η έκθεση που εκπονήθηκε από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα και τους Πόρους (RRI), το Woodwell Climate Research Center και το Rainforest Foundation (RFUS).

Ωστόσο, οι αυτόχθονες λαοί «έχουν νομικά δικαιώματα σε λιγότερο από το μισό επί της επιφάνειας αυτής, δηλαδή 4.470 εκατομμύρια στρέμματα», μια «ανασφάλεια που καθιστά τις κοινότητες και τις εκτάσεις τους πολύ πιο ευάλωτες στις αρπαγές (γαιών) και τις εξωτερικές πιέσεις», προσθέτουν οι συντάκτες της μελέτης αυτής.

Σύμφωνα με έκθεση του FAO, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα την άνοιξη, σχεδόν το 80% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας βρίσκεται σήμερα σε εδάφη που κατοικούνται από αυτόχθονες πληθυσμούς, με ένα ποσοστό αποψίλωσης των δασών – για παράδειγμα – στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, πολύ χαμηλότερο στις εκτάσεις επί των οποίων οι κυβερνήσεις τους έχουν αναγνωρίσει συλλογικά εδαφικά δικαιώματα.

Μετά την έναρξη της 26ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, αρκετές ανακοινώσεις έγιναν σε μια προσπάθεια να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι του πλανήτη. Μεταξύ αυτών, η δημιουργία ταμείου 1,7 δισ. δολαρίων, ποσό που παρέχεται από ανεπτυγμένες χώρες και ιδιωτικές οντότητες όπως το Ίδρυμα Φορντ, για την υποστήριξη των εδαφικών διεκδικήσεων και την προστασία των ιθαγενών κοινοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: in.gr