Με έναν ηλεκτρονικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα, λίγα κλικ στον υπολογιστή από τον συμβολαιογράφο, χωρίς καμία επίσκεψη στην Eφορία, στους δήμους, στην Πολεοδομία, στα κτηματολογικά γραφεία και σε χρόνο – εξπρές θα κλείνουν οι φορολογούμενοι τις υποθέσεις τους που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, ο οποίος καταργεί το «χαρτοβασίλειο» και την ταλαιπωρία των φορολογουμένων που μεταβιβάζουν ακίνητα, τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία, ενώ από την 1η Νοεμβρίου 2023 θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Το νέο σύστημα που απλουστεύει και ψηφιοποιεί τη διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων αφορά συμβάσεις αποκλειστικά μεταξύ φυσικών προσώπων επί εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο.

Τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου που έρχεται να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των φορολογουμένων περιγράφει η απόφαση που υπογράφουν οι Θεόδωρος Σκυλακάκης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Κώστας Χατζηδάκης, Κώστας Σκρέκας, Νικόλαος Ταγαράς, Θεόδωρος Λιβάνιος, Κυριάκος Πιερρακάκης και Γιώργος Πιτσιλής. Πιο συγκεκριμένα:

Η πλατφόρμα

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου «τρέχει» στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr. Χρήστες της πλατφόρμας είναι ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη και τα συμβαλλόμενα μέρη (όπως π.χ. αγοραστές και πωλητές).

Οι συμβολαιογράφοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο Τaxisnet και κατόπιν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφου, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της πλατφόρμας.

Οι συμβαλλόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο Taxisnet.

Αίτημα μεταβίβασης ακινήτου

Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και δημιουργεί νέο αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλόμενων μερών (πωλητή και αγοραστή του ακινήτου). Κατόπιν, προσκαλεί τον πωλητή και τον αγοραστή μέσω της πλατφόρμας να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να δώσουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.

Ο πωλητής του ακινήτου επιλέγει το προς μεταβίβαση ακίνητο και αποδέχεται την πρόσκληση για να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.

Την ίδια διαδικασία ακολουθεί και ο αγοραστής του ακινήτου. Ο ηλεκτρονικός φάκελος της μεταβίβασης δημιουργείται με την επιλογή τού προς μεταβίβαση ακινήτου από τον μεταβιβάζοντα, την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων στον συμβολαιογράφο από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τα πιστοποιητικά

Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και ζητάει την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα συλλέξει, κατά περίπτωση.

Ενιαίο πιστοποιητικό

Η φορολογική ενημερότητα, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και το αποδεικτικό καταβολής των φόρων μεταβίβασης κεφαλαίου «παντρεύονται» και αποτελούν πλέον ένα ενιαίο πιστοποιητικό.

Ο φόρος

Μετά την καταβολή του φόρου από τον φορολογούμενο που αποκτά το ακίνητο, η πλατφόρμα αντλεί από την εφαρμογή myProperty της ΑΑΔΕ τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτού.

Το συμβόλαιο

Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, ο συμβολαιογράφος εκδίδει αντίγραφο αυτής, το οποίο υπογράφει με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, και το μεταφορτώνει στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης. Στη συνέχεια καταχωρίζει το συμβόλαιο στο κτηματολογικό γραφείο.

Έντυπη έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»

Πηγή: in.gr