Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», Σταύρος Τσαντής, υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του Γ.Ν. Ρόδου».

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, ύψους 137.000,00 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης στο Νοσοκομείο της Ρόδου, με την αύξηση των θαλάμων ασθενών, καθώς και με τις αντικαταστάσεις δαπέδων, σωληνώσεων ύδρευσης και κλιματισμού, με την ανακαίνιση των χρωματισμών κλπ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2023, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήξη με την ολοκλήρωση του έργου.

Πηγή: in.gr