Την ένταξη της πράξης «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δήμου Νέας Προποντίδας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου», υπέγραψαν με κοινή απόφαση οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θ. Σκυλακάκης και Κ. Σκρέκας ( Αθήνα, 30/12/2022, ΦΕΚ Β’ 6942).

Η Πράξη προϋπολογισμού 8.319.480,59 €, χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Κύριος σκοπός των προτεινόμενων έργων αποτελεί η αισθητική, περιβαλλοντική, ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του παραλιακού μετώπου του Δήμου Ν. Προποντίδας καθώς και μέρους του διατειχίσματος της Ν. Ποτίδαιας, ώστε να αποτελέσουν σημεία αναφοράς του αστικού ιστού και μέσα ενίσχυσης της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας των αντίστοιχων περιοχών. 

Πηγή: Δήμος Νέας Προποντίδας

Η πράξη αφορά:

  • Στην ενοποίηση του παραλιακού μετώπου του Δήμου, με τμηματικές παρεμβάσεις, που ξεκινά από το ανατολικό τμήμα της Κοινότητας Καλλικράτειας και καταλήγει στον οικισμό της παραλίας Διονυσίου, με συνολικό γραμμικό μήκος άξονα παρέμβασης του έργου 7.000m περίπου, για την δημιουργία ενός οργανωμένου και αναβαθμισμένου αστικού και τουριστικού περιβάλλοντος, με υψηλής ποιότητας υποδομές.
  • Στην ανάδειξη τμήματος του διατειχίσματος της Νέας Ποτίδαιας, με την δημιουργία ενός ήπιου περιβάλλοντος χώρου, όπου το διατείχισμα της Κασσανδρείας να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανάδειξή του και παράλληλα η συνολική εικόνα να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Με γνώμονα την αστική ανάπλαση της περιοχής, γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί το μνημείο στα δρώμενα του οικισμού, είτε στο πλαίσιο μιας περιήγησης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, είτε ενός απλού περιπάτου αναψυχής.
  • Στις απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα συνοδεύουν τόσο τις εργασίες ενοποίησης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Νέας Προποντίδας, όσο και αυτές για την ανάδειξη του διατειχίσματος της Νέας Ποτίδαιας

Πηγή: in.gr