Έως τις 30 Ιουνίου 2023 μπορούν οι ιδιοκτήτες μικρών αμπελιών (έκτασης από 100 έως 1.000 τμ) να προχωρήσουν στην καταγραφή τους στο αμπελουργικό μητρώο.

Η καταγραφή όλων των αμπελοτεμαχίων στο αμπελουργικό μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης συγκομιδής, η οποία αποτελεί βασικό δικαιολογητικό έγγραφο για την έκδοση άδειας απόσταξης για τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς από το Τελωνείο .

Τα δικαιολητικά

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την ορθή καταγραφή του αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στις κατά τόπου ΔΑΟΚ αίτηση – υπεύθυνη δήλωση απελοκαλλιέργειας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΦΜ του παραγωγού.
  • Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
  • Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια, τα οποία πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό κλπ) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης και να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δεν θεωρούνται από την αρμόδια ΔΟΥ και τα χρησιδάνεια)
  • Γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου με σύστημα ΕΓΣΑ-87 ή απόσπασμα χαρτογράφησης από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Πηγή: in.gr