Να διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά του επιχειρεί ο Δήμος Μυκόνου με την πλήρη ψηφιοποίηση του Λαογραφικού Μουσείου.

Προς αυτή την κατεύθυνση διενεργείται ο διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εμπλουτισμός και ανάδειξη του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου με ψηφιακά μέσα», συνολικού προϋπολογισμού 402.125,85 €.

Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά:

• την ψηφιοποίηση περίπου 1951 αντικειμένων και τεκμηρίων από τις συλλογές του Μουσείου σε ποικιλία στο είδος του υλικού, τρισδιάστατη αποτύπωση 20 αντικειμένων και η 360ο αποτύπωση των 3 χώρων του μουσείου,
• την επιστημονική τεκμηρίωση της συλλογής,
• την υλοποίηση συστήματος ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης των ψηφιακών συλλογών του Μουσείου,
• την υλοποίηση συστήματος Εικονικού Μουσείου,
• τον εμπλουτισμό και τη σύνδεση με ηλεκτρονικό πωλητήριο της υπάρχουσας ιστοσελίδας του Μουσείου,
• την εφαρμογή ηχητικής ψηφιακής ξενάγησης,
• την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας,
• την υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και
• την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μουσείου και ευρύτερα της περιοχής.

Η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου αναμένεται να συνδράμει στην διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου (κινητά και ακίνητα μνημεία), καθώς και στην ανάδειξη αυτού και στην διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών στο κοινό.

Σημειώνεται ότι η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 6 μήνες.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, τόνισε:

«Η Μύκονος εκτός από ένας κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός αποτελεί και έναν κορυφαίο προορισμό με διακριτή πολιτιστική ταυτότητα. Η Μύκονος ήταν, είναι και θα είναι ένας φιλόξενος τόπος για όλους τους επισκέπτες του, που απαιτεί όμως σεβασμό και αναγνώριση της παράδοσης και της ιστορίας του, που με τη σειρά μας , εμείς οι Μυκονιάτες, οφείλουμε να διαφυλάξουμε».

Πηγή: in.gr